Aangifte Ongeval

Een speler of gelegenheidsscheidsrechter is verzekerd tegen blessures door de ongevallenverzekering (verzekeringsmaatschappij ARENA) van de voetbalbond.  Zowel blessures opgelopen tijdens een wedstrijd of een training komen in aanmerking zover ze op het speelveld of op weg naar kleedkamers voorkomt. 

Volgend stappenplan beschrijft hoe je een aangifte van ongeval kan indienen :

 1. Laat het formulier 'Aangifte van ongeval' invullen door de dokter.
  Gelieve de dokter het 2de gedeelte van het “Aangifteformulier ongeval kbvb.pdf” te laten invullen. 
  Aangezien het dikwijls om een sportletsel gaat dat meestal kinesitherapie vereist, gelieve direct een minimum aantal van 10 sessies bij de kinesitherapeut of fysiotherapeut te laten vermelden door de dokter.  
 2. Elke nieuwe aanvraag voor kinesitherapie of fysiotherapie moet eerst goedgekeurd worden door de verzekering van de KBVB (via de de secretaris).
 3. Vul het formulier ‘Ongevalsaangifte KFC Wechelderzande’ in.
  Gelieve het formulier “Ongevalsaangifte KFC Wechelderzande.pdf” volledig in te vullen.
 4. Bezorg de formulieren samen met een klever van het ziekenfonds binnen de 14 dagen na datum van ongeval aan onze Secretaris.
  Jos Maegh, Lindenlaan 35, 2275 Wechelderzande.
  (Voor jeugdspelers mag je dit ook afgeven aan Jan Liekens, Vendelmansweg 23, Wechelderzande.)
  Indien niet tijdig bij onze secretaris, geen terugbetaling!
  Onze secretaris verstuurt dit document naar de KBVB dat binnen moet zijn binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval.
  De verzekeringsmaatschappij van de KBVB stuurt een ontvangstbewijs terug naar de club. Dit bevat nu een dossiernummer en is verder in te vullen door de dokter (bijv. met gegevens over herstel en werkhervatting).
  Ondertussen hou je alle facturen bij (remgeld dat niet door je eigen ziekteverzekering is terugbetaald).
 5. Getuigschrift van herstel
  Alvorens het voetbalspel wordt hervat, moet het geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting door de geneesheer worden afgeleverd en overgemaakt.
 6. Indienen medische kosten
  Bezorg het origineel betalingsoverzicht van de mutualiteit en de originele hospitalisatiefacturen aan onze secretaris. Hij maakt deze vervolgens over aan de verzekering van de KBVB.
 7. Terugbetaling
  Na ontvangst van een tegemoetkoming van de verzekering wordt dit bedrag door onze secretaris Jos Maegh aan U overgemaakt.

 

Belangrijke informatie :

 • Bij laattijdige aangifte kan geen terugbetaling uitgevoerd worden!
 • Bij ontbreken van het getuigschrift van herstel kan tussenkomst in een later ongeval geweigerd worden. 
 • Ereloonsupplementen zijn niet ten laste.
 • Voorafgaandelijke goedkeuring (telkens opnieuw) door de verzekering van de KBVB voor de aanvang ervan is vereist voor bijzondere verstrekkingen (kiné, fysio, ..). Gelieve daarom het briefje met het aantal sessies telkens aan onze secretaris te bezorgen om de nodige goedkeuring te krijgen vooraleer de sessies aan te vangen.
 • Geen uitkering bij een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen (dus twee wedstrijden).
 • Onkosten na de spelhervatting worden niet mee opgenomen ter terugbetaling!.
 • Alle afrekeningen moeten na het ongeval tijdig worden overgemaakt, zoniet vervallen de rechten op uitkering.
 • Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks geïndexeerde vrijstelling van 9,90 euro afgehouden.

Meer informatie omtrent wat is wel en niet verzekerd, kan je vinden op de website van de KBVB onder “Zelf in actie”/”Speler”/”Verzekering” of op volgende directe link http://www.belgianfootball.be/nl/verzekeringen .