Cookie beleid KFC Wechelderzande

De website van KFC Wechelderzande is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Clubreglement en taken

Clubreglement en taken

Inleiding
In een club waar tal van mensen deel van uit maken die elk hun taak hebben, is het noodzakelijk om klaar en duidelijke afspraken te maken. Dit is nodig zodat iedereen weet wat de verwachtingen zijn. Het doel is om het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. De gedragscode is geldig voor alle leden en aanverwanten. Er zijn algemene gedragsregels en per doelgroep zijnde spelers, trainers, begeleiders en ouders.


Wat zijn onze uitgangspunten?

 • We sporten met elkaar, dus ook met een tegenstrever.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als de andere minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • Verliezen is een even belangrijke vaardigheid als winnen.
 • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de spelers.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.Algemene gedragsregels
KFC De Vrede Wechelderzande vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hierbij volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang!!

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Roken is verboden in de gebouwen en bij voorkeur ook niet daarbuiten. Gebruik alcohol met mate en is ten strengste verboden tijdens trainingen en wedstrijden voor spelers en begeleiders.  Wees je er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor kinderen!!
 • Drugbezit en -gebruik op en om het sportveld is niet toegestaan en zal meteen leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. Tijdens een match kan dit zelfs leiden tot boetes voor de club opgelegd door de voetbalbond!!
 • RESPECT is de voornaamste kwaliteit die wij willen uitdragen.

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door het clubbestuur. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen getroffen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk naar passende oplossingen worden gezocht die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de voetbalspelregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de KBVB of Voetbal Vlaanderen. Aan iedere gele of rode kaart of ongepast gedrag verbindt de KBVB een geldboete en/of een schorsing. Indien het de goede naam van de club schaadt of de club in een slecht daglicht wordt geplaatst worden de boetes ten laste van de betreffende persoon gelegd.

Op en rond het sportcomplex

 • Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen, gebeurt dit uitzonderlijk toch dan verwachten we dat dit terug mee naar binnen wordt gebracht.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar om te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf als toeschouwer achter de balustrades/reclameborden tijdens een wedstrijd of training. Ook voor kinderen is dit belangrijk om geen kwetsuren op te lopen.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Plaats fietsen op de daarvoor voorziene plaatsen.

Diegene die zich hier niet aan houden, worden op hun gedrag aangesproken.


Gedragsregels, Taken en Bevoegdheden per doelgroep

De Speler

 • Is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn medespeler in het veld.
 • Streeft er naar om deel te nemen aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/begeleider als hij niet kan deelnemen aan training of wedstrijd.
 • Streeft ernaar om bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig op het trainingsveld.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Een blessure steeds melden aan je trainer of afgevaardigde.
 • Bij schorsing of blessure is het gewenst dat de speler aanwezig is bij de wedstrijden om de groepsgeest te bevorderen.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, lijnrechters ook al is de speler het daar niet met eens.
 • Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamers uit alvorens deze te betreden.
 • Dient na de training (indien gewenst door de trainer) en wedstrijd te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met opruimen van het speelveld en schoonmaken van de kleedkamers.
 • Meldt aan de begeleiders of vertegenwoordiger van de club als er iets stuk is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleiders.

 
De Ouders

 • Geef blijk van belangstelling, supporter zoveel mogelijk voor uw zoon of dochter.
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team maar laat het coachen over aan de trainer.
 • Blijf altijd positief, wordt niet boos, winnen is leuk maar verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, respecteer zijn beslissingen.
 • Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken of voorvallen, daarmee kan je altijd terecht bij de jeugdcoördinator en/of bestuursleden.
 • Tips en vragen zijn altijd welkom!! Richt je daarvoor tot de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator, ... maar doe dit steeds op een kalme en respectvolle manier.


De Jeugdcoördinator

 • Organiseert periodiek overleg met de trainers en brengt eventuele problemen of wijzigingen over aan het bestuur.
 • Organiseert voor aanvang van het seizoen een werkoverlegbijeenkomst met alle jeugdtrainers en begeleiders waar o.a. de doelstellingen en speelwijze van de diverse teams ter sprake komen.
 • Bezoekt regelmatig trainingen en wedstijden waar onze jeugd aan deelneemt.
 • Bemiddelt bij knelpunten met ouders.
 • Verantwoordelijk voor organisatie en stimulering van opleidingen in het kader van het jeugdbeleidsplan in samenspraak met de sportieve cel.
 • Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan begeleiders en trainers voor de jeugdafdeling op zowel technisch gebied als teamcoaching.
 • Aanspreekpunt voor trainers en begeleiders bij wensen en problemen binnen de teams.
 • In kaart brengen van beschikbare trainers en afgevaardigden voor volgend seizoen.
 • Zorgt voor deelname aan externe tornooien in overleg met de trainers.
 • Verantwoordelijk voor info en didactisch materiaal.
 • Heeft het finale beslissingsrecht voor het al of niet laten doorgaan van trainingen en wedstrijden bij slechte weersomstandigheden.
 • Stuurt samen met de sportieve cel het jeugdbeleidsplan bij indien nodig.

 
De Trainer

Algemeen

 • Maak duidelijke afspraken met spelers, begeleiders en andere trainers.
 • Evalueer de gespeelde wedstrijden en pas correcties toe in uw training. Voor jeugdtrainers moet dit wel in lijn zijn met het jeugdopleidingsplan.
 • Coach op een positieve en duidelijke wijze tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Geef zelf het voorbeeld van fairplay en beleefdheid. Toon respect t.o.v. de scheidsrechter, spelers, begeleiders, ouders en supporters.
 • Neem deel aan de trainers- en begeleidersvergaderingen en eventueel andere overlegmomenten die binnen de club georganiseerd worden.
 • Licht de spelers tijdig in bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd.
 • Contacteer tijdig de secretaris of bevoegde persoon bij wijziging of forfait van een wedstrijd. Bij een wijziging dient dit minstens 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd te gebeuren en ze kan alleen vervroegd of omgewisseld worden. Forfait dient minstens 2 dagen voor de wedstrijdaanvang aan de KBVB medegedeeld te worden. Een forfait gaat altijd gepaard met een boete voor de club.
 • Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator of het bestuur. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht.
 • Zorg dat het (trainings)veld opgeruimd is na de training of wedstrijd. Doelen dienen achter de balustrade geplaatst te worden.
 • Draag zorg voor het materiaal en de ballen.
 • Zorg dat de spelers het clubtrainingsvest dragen voor en na wedstrijden.
 • Laat spelers de borstels gebruiken om de voetbalschoenen te reinigen voor het betreden van de kleedkamer.
 • Laat spelers geen vuilnis achterlaten op en rond het terrein en in de kleedkamer.
 • Draag uw steentje bij het sociale leven en de werking van de club en fungeer als aanspreekpunt tussen de spelers en het bestuur en omgekeerd.

 

De Seniorentrainer

 • Bepaal in samenspraak met de staf de opstelling van het team.

 

De Jeugdtrainer

 • Train en coach je toegewezen ploeg volgens de afspraken in ons jeugdopleidingsplan.
 • Onderhoudt het contact met de jeugdcoördinator, afgevaardigde, ouders en spelers en is aanwezig op de bijeenkomsten van trainers en begeleiders met de sportieve cel.
 • Zorg door middel van trainingen en wedstrijden dat de kinderen zich op technisch, tactisch en fysiek gebied ontwikkelen en plezier hebben in het voetbalspel.
 • Maak afspraken met spelers en ouders omtrent het omkleden voor en na de trainingen en douchen na de wedstrijden.
 • Verwittig bij afwezigheid op training of wedstrijd tijdig de ploegafgevaardigde, jeugdcoördinator en geef de nodige gegevens door aan spelers en ouders.
 • Selecteer je team voor de wedstrijd en fungeer als het eerste aanspreekpunt voor je team.
 • Samen met afgevaardigde verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer op verplaatsing en het meenemen en terug bezorgen van de wedstrijdkledij.
 • Moedig het dragen van slippers aan, alsook het nemen van een douche na wedstrijd en training.
 • Onderteken en handel naar de afspraken die in de Panathlonverklaring vermeld staan.

 

De Keepertrainer

 • Verzorgt de keepertrainingen.
 • Werkt samen met de jeugdtrainers aangaande de verschillende doelmannen.
 • Ontvangt meldingen van jeugdtrainers aangaande terugkerende fouten en geeft hier een gepast gevolg aan.

 
De Begeleider of Afgevaardigde

Voorbereiding

 • Thuis de wedstrijd voorbereiden in de week voor deze plaatsvindt maar ze nog niet bevestigen op https://www.wedstrijdbladen.be/.
 • Klaarmaken en meenemen van formulieren-map (medisch getuigschrift/ongevalsaangifte).

 

Thuiswedstrijd

Allerlei

 • Veld klaarmaken, plaatsen en vastzetten van doelen bij wedstrijden U6 tot U13 en terug verwijderen na de wedstrijd.
 • Samen met trainer kledij en opwarmingsballen halen.
 • Witte band aandoen om aan te tonen dat je de terrein verantwoordelijke bent. (vanaf U15)
 • Toezien op netheid in de kleedkamer en uitkeren na gebruik.
 • Luisteren naar de ouders.

 

Tegenover de bezoekende ploeg

 • Ontvangen bezoekers en toewijzen kleedkamer (staat normaal vermeld op bord in kleedkamers anders vragen achter de toog).
 • Waterflessen en bekers voorzien.

 

Tegenover de eigen ploeg

 

Tegenover de scheidsrechter  (onder U15)

 • Ontvangen en begeleiden van de eigen scheidsrechter.

 

Tegenover de scheidsrechter  (vanaf U15)

 • Ontvangen van de scheidsrechter en toewijzen van kleedkamer.
 • Aanbieden drankje (voor wedstrijd / tijdens de rust / na de wedstrijd).
 • Vergoeding vragen en uitbetalen scheidsrechter (info op https://www.wedstrijdbladen.be/ en geld vragen aan kantineverantwoordelijke, ter informatie een betalingsformuliertje moet ingevuld worden).
 • Afgeven identiteitskaarten.
 • Nakijken, corrigeren indien nodig en bevestigen van de ploegopstelling op https://www.wedstrijdbladen.be/.
 • Overhandigen wedstrijdbal.
 • Ter beschikking en in het zicht staan van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd voor assistentie.
 • Afhalen identiteitskaarten na wedstrijd en afsluiten wedstrijd op https://www.wedstrijdbladen.be/.
 • Een woordje praten met scheidsrechter na de wedstrijd.

 

Net voor - tijdens - en na de wedstrijd

 • Indien mogelijk de kleedkamer afsluiten.
 • Waterzak met spons meenemen op veld.
 • Zelf voorbeeld zijn zoals trainer naar fairplay en beleefdheid.
 • Wisselspelers, eventueel ouders (alsook trainer) rustig houden bij problemen.
 • Indien aangegeven door de scheidsrechter iemand uit de neutrale zone verwijderen.
 • U geeft geen tactische onderrichtingen aan de spelers ofwel in samenspraak met je trainer.
 • Klaar staan om in te grijpen bij kwetsuren.
 • Weggetrapte ballen laten ophalen door wisselspelers.
 • Eventuele brandjes blussen in de kleedkamer (troosten, sussen ,luisteren, e.d.).
 • Terug bezorgen van identiteitskaarten aan spelers. (vanaf U15)
 • Bonnetje geven aan elke speler. Gekwetste spelers, trainer en afgevaardigde niet vergeten.
 • Bezorgen van de kledij aan degene die instaat voor het wassen.

 

Uitwedstrijd

Allerlei

 • Samen met trainer verantwoordelijk voor de kledij en het organiseren van het vervoer naar de wedstrijden op verplaatsing.
 • Band met Belgische kleuren aandoen om aan te tonen dat je de afgevaardigde bent van de bezoekende ploeg. (vanaf U15)
 • Toezien op netheid in de kleedkamer.
 • Luisteren naar de ouders.

 

Tegenover de eigen ploeg

 

Tegenover de scheidsrechter (vanaf U15)

 

Net voor - tijdens - en na de wedstrijd

 • Indien mogelijk de kleedkamer afsluiten.
 • Waterzak met spons meenemen op veld.
 • Zelf voorbeeld zijn zoals trainer naar fairplay en beleefdheid.
 • Wisselspelers, eventueel ouders (alsook trainer) rustig houden bij problemen.
 • U geeft geen tactische onderrichtingen aan de spelers ofwel in samenspraak met je trainer.
 • Klaar staan om in te grijpen bij kwetsuren.
 • Eventuele brandjes blussen in de kleedkamer (troosten, sussen ,luisteren, e.d.).
 • Terug bezorgen van identiteitskaarten aan spelers. (vanaf U15)
 • Bezorgen van de kledij aan degene die instaat voor het wassen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!