Aangifte van ongeval

Aangifte van ongeval

Een speler of staflid is verzekerd tegen blessures door de ongevallenverzekering van de voetbalbond. Zowel blessures opgelopen tijdens een wedstrijd of training komen in aanmerking voor aangifte.  

Volgend stappenplan beschrijft hoe je een ongeval of blessure kan aangeven :

 1. Laat het formulier 'Aangifte van ongeval' invullen door de behandelende geneesheer.
  Deze dient het medisch getuigschrift op de achterzijde van het KBVB formulier in te vullen.  
  Aangezien het meestal om een sportletsel gaat dat dikwijls kinesitherapie vereist, gelieve nu reeds  een minimum aantal van 10 sessies bij de kinesitherapeut of fysiotherapeut te laten vermelden door de dokter, indien van toepassing voor de opgelopen blessure. 
  Indien dit niet vermeldt werd dient elke (nieuwe) aanvraag voor kinesitherapie of fysiotherapie moet eerst goedgekeurd worden door de verzekering van de KBVB voor aanvang van de kiné !!!
 2. Vul zelf de rechterkolom in op de voorzijde van het aangifteformulier, wees zo volledig mogelijk. Enkel de gegevens van je persoonlijke hospitalisatieverzekering vul je in de linkerkolom in.
 3. Bezorg het ondertekende formulier, samen met een klever van je ziekenfonds, binnen de 14 dagen na datum van ongeval aan onze secretaris die het verstuurd naar de KBVB.
  Jan Liekens
  Vendelmansweg 23
  2275 Wechelderzande
  Tel : 0486 678 295  -  Email : gc@kfcwechel.be
 4. De verzekeringsmaatschappij van de KBVB stuurt een ontvangstbewijs naar de club. Dit bevat een dossiernummer voor verdere communicatie. De secretaris zal jou dit ontvangstbewijs overhandigen of opsturen en geeft je dan de nodige info voor het verder verloop van het dossier. Op dit ontvangstbewijs staat, indien van toepassing, over hoeveel kiné sessies je nu reeds goedkeuring hebt gekregen om te volgen. Ondertussen hou je alle facturen en onkostennota’s bij.
 5. Getuigschrift van herneming voetbal
  Alvorens het voetbalspel mag worden hervat, moet het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ door de geneesheer worden ingevuld. Dit getuigschrift vind je onderaan het ontvangstbewijs. Eens ingevuld bezorg je dit terug aan onze secretaris die het zal versturen naar de verzekering. Vanaf nu kan je opnieuw beginnen voetballen.
 6. Indienen van medische kosten (kan in principe tot 3 jaar na de ongevalsdatum maar wacht best niet te lang als je alle documenten in je bezit hebt).
  Na tussenkomst van de mutualiteit kan je het remgeld dat je zelf betaalde aangeven aan je persoonlijke hospitalisatieverzekering indien je dit ingevuld hebt op het aangifteformulier. Bezorg vervolgens de originele (hospitalisatie)facturen, het betalingsattest van de mutualiteit en indien van toepassing, het betalingsattest van de persoonlijke hospitalisatieverzekering aan onze secretaris. Hij maakt deze documenten vervolgens over aan de verzekering van de KBVB. Wat je juist moet indienen staat ook vooraan op het ontvangstbewijs vermeld.
 7. Terugbetaling De verzekering zal vervolgens een ‘kwijtschrift’ sturen naar de secretaris met het bedrag waarop de betrokkene recht heeft op terugbetaling. De verzekering zal dit bedrag storten op de club bankrekening waarna de secretaris het zal overschrijven op jou bankrekening.

 

Belangrijke informatie:

 • Er is geen uitkering bij een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen (dus twee opéénvolgende weekendwedstrijden).
 • Bij ontbreken van het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ kan de tussenkomst in een later ongeval geweigerd
 • Ereloonsupplementen worden niet terugbetaald.
 • Voorafgaandelijke goedkeuring (telkens opnieuw) door de verzekering van de KBVB voor aanvang van bijzondere verstrekkingen (kiné, fysio…) is vereist. Gelieve daarom het briefje met het aantal sessies telkens aan onze secretaris te bezorgen om de goedkeuring te krijgen vooraleer de sessies aan te vangen.
 • Alle afrekeningen moeten na het ongeval tijdig worden overgemaakt, zo niet vervallen de rechten op uitkering.
 • We raden aan steeds een copie of scan van al je documenten te maken zodat je dit nog altijd ter beschikking hebt, ook na verzenden.
 • Bij vragen mag je steeds onze secretaris contacteren. Zijn contactgegevens vind je onder punt 3.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!